Muzeum Walewskich w Tubądzinie PL-2018 : 

Gromadzi typowe wyposażenia siedzib ziemiańskich przełomu XIX i XX wieku okolic Sieradza

Muzeum Walewskich w Tubądzinie

Zalecana cena: 15 Kč / 0.6 €

Kategorie :Wystawy i muzea ( E )
Region :Ziemia Łódzka ( ZLD )
Podział administracyjny :powiat sieradzki / Województwo łódzkie / Polska
GPS : 51°39'8.684"N, 18°33'41.711"E
Foto : Muzeum Walewskich w Tubądzinie
Telefon : 43 821 37 26
www : www.muzeum-sieradz.com.pl
PolskiMuzeum Walewskich w TubądzinieGromadzi typowe wyposażenia siedzib ziemiańskich przełomu XIX i XX wieku okolic Sieradza
ČeskyMuzeum Walewských v TubądziněShromažďuje typické vybavení sídel venkovských velkostatkářů z přelomu 19. a 20. století z okolí Sieradze
EnglishWalewski Museum in TubądzinCollects the typical equipment of the landed gentry around Sieradz from the late 19th and early 20th century