Kościół św. Stanisława w Sieradzu PL-1707 : 

Murowany kościół rektorski, wzniesiony w latach 1233-45, w przeważajacej części w stylu gotyckim. W 1331 r. świątynię spustoszyli Krzyżacy.

Kościół św. Stanisława w Sieradzu

Zalecana cena: 15 Kč / 0.6 €

Kategorie :Zabytki sakralne ( C )
Region :Ziemia Łódzka ( ZLD )
Podział administracyjny :powiat sieradzki / Województwo łódzkie / Polska
GPS : 51°35'46.481"N, 18°44'24.479"E
Foto : Dariusz Bednarek www.studiopiktogram.pl
PolskiKościół św. Stanisława w SieradzuMurowany kościół rektorski, wzniesiony w latach 1233-45, w przeważajacej części w stylu gotyckim. W 1331 r. świątynię spustoszyli Krzyżacy.
ČeskyKostel sv. Stanislava v SieradziZděný kostel církevního rektora postavený v letech 1233-45 s převahou gotického slohu. V roce 1331 byla svatyně devastována Řádem německým rytířů.
EnglishChurch of Saint Stanislaus in SieradzStone rector's church built in 1233-45 with a predominance of the Gothic style. In 1331, the church was devastated by the Order of the Teutonic Knights.