Rezerwat Wietrznia im. Zbigniewa Rubinowskiego PL-846 : 

Obszar chroniony w Kielcach, cenne odsłonięcia geologiczne, roślinność wapieniolubna

Rezerwat Wietrznia im. Zbigniewa Rubinowskiego

Zalecana cena: 15 Kč / 0.6 €

Kategorie :Atrakcje przyrodnicze ( PZ )
Region :Jura, Małopolska i Kielecczyzna ( JMK )
Podział administracyjny :powiat kielecki / Województwo świętokrzyskie / Polska
GPS : 50°51'19.256"N, 20°38'28.985"E
Foto : Geopark Kielce
Telefon : 41 36 76 800
www : www.geopark-kielce.pl
PolskiRezerwat Wietrznia im. Zbigniewa RubinowskiegoObszar chroniony w Kielcach, cenne odsłonięcia geologiczne, roślinność wapieniolubna
ČeskyRezervace Wietrznia Zbigniewa RubinovskéhoChráněná oblast v Kielcích s cennými geologickými výchozy a kalcifilní vegetací
EnglishZbigniew Rubinowski Wietrznia ReserveProtected area in Kielce with valuable geological outcrops and calciophile vegetation