Katedra Polowa Wojska Polskiego NMP Królowej Polski w Warszawie PL-658 : 

Historia sięga XVII w., wiele razy przebudowywana, w przeszłości w rękach kościoła prawosławnego. Jedna z kaplic upamiętnia zbrodnię katyńską.

Katedra Wojska Polskiego w Warszawie

Zalecana cena: 15 Kč / 0.6 €

Kategorie :Zabytki sakralne ( C )
Region :Mazowsze i Ziemia Chełmińsko-Dobrzyńska ( MCHD )
Podział administracyjny :powiat Warszawa / Województwo mazowieckie / Polska
GPS : 52°14'56.087"N, 21°0'24.602"E
Foto : Cezary Piwowarski, Wikimedia Commons, CC-BY-3.0
Telefon : 22 687 77 02
www : www.katedrapolowa.pl
PolskiKatedra Polowa Wojska Polskiego NMP Królowej Polski w WarszawieHistoria sięga XVII w., wiele razy przebudowywana, w przeszłości w rękach kościoła prawosławnego. Jedna z kaplic upamiętnia zbrodnię katyńską.
ČeskyKatedrála polské polní armády Nejsvětější Panny Marie Královny Polské ve VaršavěNěkolikrát přestavovaný chrám, jehož počátky sahají do 17. století, v minulosti v rukách pravoslavné církve. Jedna z kaplí připomíná katyňský zločin.
EnglishField Cathedral of the Polish Army in WarsawChurch dating back to the 17th century, but rebuilt several times; formerly in the hands of the Orthodox Church. One of the chapels commemorates the Katyn crime.