Ratusz we Wrocławiu PL-311 : 

Późnogotycki budynek wznoszony w kilku etapach, od schyłku XIII wieku aż po wiek XVI. Znajduje się tu Muzeum Mieljskie Wrocławia.

Wrocław ratusz

Zalecana cena: 15 Kč / 0.6 €

Kategorie :Architektura i sztuka ( A )
Region :Śląsk ( SLK )
Podział administracyjny :powiat wrocławski / Województwo dolnośląskie / Polska
GPS : 51°6'34.28"N, 17°1'54.38"E
Foto : Jaroław Ciuruś
Telefon : 71 347 16 90
www : www.muzeum.miejskie.wroclaw.pl
PolskiRatusz we WrocławiuPóźnogotycki budynek wznoszony w kilku etapach, od schyłku XIII wieku aż po wiek XVI. Znajduje się tu Muzeum Mieljskie Wrocławia.
ČeskyRadnice ve Wroclawi (Vratislavi)Pozdně gotická stavba budovaná v několika etapách, od konce 13. až do 16. století. Je zde Městské muzeum ve Vratislavi
EnglishTown Hall in WrocławLate Gothic structure built in several stages from the late 13th to the 16th centuries. It houses The City Museum of Wrocław.