Kościół św. Katarzyny Męczennicy w Poddębicach PL-2151 : 

Późnorenesansowa świątynia wybudowana ok.1610 r. i rozbudowana o nawy boczne w wieku XIX. Fundatorem kościoła był Z. Grudziński herbu Grzymała.

Kościół św. Katarzyny Męczennicy w Poddębicach

Zalecana cena: 15 Kč / 0.6 €

Kategorie :Zabytki sakralne ( C )
Region :Ziemia Łódzka ( ZLD )
Podział administracyjny :powiat poddębicki / Województwo łódzkie / Polska
GPS : 51°53'36.679"N, 18°57'5.455"E
Foto : Dariusz Bednarek www.studiopiktogram.pl
PolskiKościół św. Katarzyny Męczennicy w PoddębicachPóźnorenesansowa świątynia wybudowana ok.1610 r. i rozbudowana o nawy boczne w wieku XIX. Fundatorem kościoła był Z. Grudziński herbu Grzymała.
ČeskyKostel sv. Kateřiny panny a mučednice v PoddębicíchPozdně renesanční kostel postavený kolem roku 1610, rozšířený o boční chrámové lodě v 19. století. Zakladatelem kostela byl Z. Grudziński z rodu Grzymała.
EnglishChurch of Saint Catherine the Virgin and Martyr in PoddębiceLate renaissance church built around 1610, expanded with a side nave in the 19th century. The church was founded by Z. Grudziński from the Grzymała clan.