Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie PL-2136 : 

Jest symbolem upamiętniającym 817 wsi polskich spacyfikowanych w czasie II wojny światowej

Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie

Zalecana cena: 15 Kč / 0.6 €

Kategorie :Zabytki wojskowe ( VP )
Region :Jura, Małopolska i Kielecczyzna ( JMK )
Podział administracyjny :powiat kielecki / Województwo świętokrzyskie / Polska
GPS : 51°0'18.799"N, 20°50'53.864"E
Foto : Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie
Telefon : 41 254 51 62
www : www.mwk.com.pl
PolskiMauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w MichniowieJest symbolem upamiętniającym 817 wsi polskich spacyfikowanych w czasie II wojny światowej
ČeskyMauzoleum mučednictví polských vesnic v MichniověSymbol připomínající 817 polských vesnic zpacifikovaných během druhé světové války
EnglishMuseum of the Martyrdom of Polish Villages in MichniówSymbolic reminder of 817 Polish villages that were pacified during World War II