Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku PL-2056 : 

Tragizm wojny pokazany jest tu na przykładzie losów pojedynczych ludzi, społeczności, narodów.

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku dvoudílná

Zalecana cena: 20 Kč / 0.8 €

Kategorie :Zabytki wojskowe ( VP )
Region :Pomorze ( POM )
Podział administracyjny :powiat Gdańsk / Województwo pomorskie / Polska
GPS : 54°21'22.199"N, 18°39'39.444"E
Foto : Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
Telefon : 58 760 09 60
www : www.muzeum1939.pl
PolskiMuzeum II Wojny Światowej w GdańskuTragizm wojny pokazany jest tu na przykładzie losów pojedynczych ludzi, społeczności, narodów.
ČeskyMuzeum 2. světové války v GdaňskuTragédie války znázorněná na příkladech osudů jednotlivých lidí, společenství a národů.
DeutschMuseum des Zweiten Weltkriegs in DanzigBeispiele der Schicksale der einzelnen Leute, Gemeinschaften und Völker veranschaulichen die Kriegstragödie.
EnglishMuseum of World War II in GdańskTragedy of war depicted through the stories of individual people, communities and nations.