Muzeum Teatru im. Henryka Tomaszewskiego we Wrocławiu PL-2052 : 

Prezentuje i promuje dorobek wrocławskiej sceny teatralnej poprzez wystawy stałe i czasowe

Muzeum Teatru im. Henryka Tomaszewskiego we Wrocławiu

Zalecana cena: 15 Kč / 0.6 €

Kategorie :Wystawy i muzea ( E )
Region :Śląsk ( SLK )
Podział administracyjny :powiat wrocławski / Województwo dolnośląskie / Polska
GPS : 51°6'25.423"N, 17°1'40.313"E
Foto : Muzeum Miejskie Wrocławia
Telefon : 71 712 71 70
www : www.muzeum.miejskie.wroclaw.pl
PolskiMuzeum Teatru im. Henryka Tomaszewskiego we WrocławiuPrezentuje i promuje dorobek wrocławskiej sceny teatralnej poprzez wystawy stałe i czasowe
ČeskyMuzeum Divadla Henryka Tomaszewského ve WroclawiPrezentuje a propaguje tvorbu vratislavské divadelní scény prostřednictvím stálých i dočasných expozic.
EnglishHenryk Tomaszewski Theatre Museum in WroclawPresenting and promoting achievements of Wroclaw's Theater Scene through both permanent and temporary exhibitions