Archikolegiata NMP i św. Aleksego w Tumie PL-1235 : 

Wzniesiony w XII w. kościół romański, nieopodal lokalizacji wczesnośredniowiecznego grodu. Przebudowany po najeździe Szwedów w XVIII w.

Archikolegiata NMP i św. Aleksego w Tumie

Zalecana cena: 15 Kč / 0.6 €

Kategorie :Zabytki sakralne ( C )
Region :Ziemia Łódzka ( ZLD )
Podział administracyjny :powiat łęczycki / Województwo łódzkie / Polska
GPS : 52°3'22.171"N, 19°13'57.408"E
Foto : Dariusz Bednarek www.studiopiktogram.pl
PolskiArchikolegiata NMP i św. Aleksego w TumieWzniesiony w XII w. kościół romański, nieopodal lokalizacji wczesnośredniowiecznego grodu. Przebudowany po najeździe Szwedów w XVIII w.
ČeskyKolegiátní kostel Panny Marie a sv. Alexeje v TumieRománský kostel postavený ve 12. století v blízkosti raně středověkého hradu, přestavěný po vpádu Švédů v 18 století.
EnglishCollegiate Church of St. Mary and St. Alexius in TumRomanesque church built in the 12th century near the site of an early medieval castle. Rebuilt after the invasion of the Swedes in the 18th century.