Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie PL-1095 : 

Ekspozycja typowej siedziby średnio zamożnego ziemianina z przełomu XIX i XX wieku. Oddział Muzeum Regionalnego w Siedlcach.

Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie

Zalecana cena: 15 Kč / 0.6 €

Kategorie :Wystawy i muzea ( E )
Region :Mazowsze i Ziemia Chełmińsko-Dobrzyńska ( MCHD )
Podział administracyjny :powiat siedlecki / Województwo mazowieckie / Polska
GPS : 52°18'10.544"N, 22°37'32.98"E
Foto : Sławomir Kordaczuk
Telefon : 25 641 26 20
www : www.muzeumdabrowa.pl
PolskiMuzeum Ziemiaństwa w DąbrowieEkspozycja typowej siedziby średnio zamożnego ziemianina z przełomu XIX i XX wieku. Oddział Muzeum Regionalnego w Siedlcach.
ČeskyMuzeum velkostatkářů v DąbrowieExpozice typického sídla venkovského velkostatkáře se středními příjmy z přelomu 19. a 20. století. Oddělení Regionálního muzea v Siedlcach.
EnglishMuseum of Landowners in DąbrowaExhibition of the typical homesteads of middle-income rural landowners dating from the turn of the 19th and 20th centuries. A department of the Regional Museum in Siedlce.