Wander Book pomaga

Najpiękniejszą umiejętnością w życiu jest pomaganie drugim.

Wander Book s.r.o. oprócz produkcji i dystrybucji Dzienników Turystycznych i Wander Card, stara się również wspierać projekty charytatywne i działalność wolontariacką w różnych dziedzinach.

Cieszymy się, że możemy finansowo wspierać projekty i organizacje, które starają się pomóc potrzebnym. Uważamy, że ich działania są korzystne w perspektywie długoterminowej i cieszymy się, że możemy im pomóc.

Pod koniec 2019 r. przekazaliśmy kwotę 50 000 CZK następującym organizacjom non-profit:

Projekt Šance

Organizuje programy prewencyjne i humanitarne dla komercyjnie i seksualnie wykorzystywanych dzieci i młodzieży, zapomnianym ofiarom handlu ludźmi mieszkających w Czechach.

www.sance.info

APOSS Liberec

Zapewnia usługi socjalne osobom niepełnosprawnym intelektualnie i zaburzeń autystycznych.

www.aposs.cz

Hospicjum św. Zdislavy

Opiekuje się chorymi i umierającymi ludźmi w Libercu, Jabloncu nad Nisou i okolicach.

www.hospiczdislavy.cz

Ludzie w potrzebie

Zapewnia natychmiastową pomoc humanitarną i pomaga ludziom stanąć na własnych nogach. Wspiera budowy szkół, wiercenie studni, szkolenia medyczne w Afryce.

www.clovekvtisni.cz

Centrum dla potrzebujących zwierząt

Zapewnia pomoc niepełnosprawnym dzikim zwierzętom i prowadzi schronisko dla zwierząt.

www.utulek-ul.cz

Fundacja Aperio

Dąży do poprawy usług w zakresie macierzyństwa i rodzicielstwa, promuje równe traktowanie kobiet i mężczyzn w rodzinie i na rynku pracy.

www.aperio.cz

Centrum Paraple

Fundacja założona przez Zdeněka Svěráka, koncentruje się na pomocy osobom z uszkodzeniem rdzenia kręgowego.

www.paraple.cz

Fundacja Terezy Maxové

Dąży do tego, żeby każde dziecko dorastało w rodzinie.

www.nadaceterezymaxove.cz

Fundacja Dagmary i Václava Havla VIZE 97

Koncentruje się na kulturze i opiece zdrowotnej.

www.vize.cz

Przewodnik Centrum szkolenia psów SONS ČR

Zajmuje się szkoleniem psów dla osób niedowidzących.

www.vodicipsi.cz