Turista Lorenovicz Vítězslav ( 34 )

Vítězslav Lorenovicz ( 34 )
Liberec 2, Czechy