Vodní dílo Husinec - u hrázného Ing. Bedřicha Křivánka, Husinec 220