Odznaki i medale

Doświadczeni podróżnicy są nagradzani za zebrane Wander Card odznakami znawcy i innymi nagrodami.

Zostań ekspertem w dziedzinie turystyki!

Na podstawie przez Ciebie zdobytych Wander Card w odpowiedniej kategorii wyślemy ci odznakę!

Kategorie wiedzy

Każda Wander Card jest zaklasyfikowana tylko do jednej kategorii.

Do otrzymania odznaki „Znawca / Ekspert kategorii“ w kolorze brązowym, srebrnym lub złotym, uprawnia odpowiednio zebranie 50, 100, 150 Wander Card danej kategorii. Metalowe odznaki wiedzy przyznawane są wyłącznie w obszarze zainteresowań turystyka.

Wyższa kategoria wiedzy nagradzana jest odznaką „Globetrotter“. Do otrzymania tej odznaki w kolorze brązowym, srebrnym lub złotym uprawnia odpowiednio zdobycie szacownych 300, 500, 1000 Wander Card! Jest wydawana wyłącznie w wersji anglojęzycznej, a do jej zdobycia zazwyczaj konieczne jest odwiedzenie miejsc także w innych krajach.

W obszarach zainteresowań kultura, sport i gastronomia przyznawane są medale znawcy w postaci naklejki w kolorze brązowym, srebrnym i złotym. Do zdobycia medalu uprawnia odpowiednio zebranie 50, 100, 150 Wander Card danej kategorii. Są wydawane wyłącznie w wersji anglojęzycznej.

Zaliczają się

Wander Card miejsc, imprez, osób i zespołów, opublikowane pod nazwami Wander Participant‘s, Personal lub Team Card z wszystkich obszarów zainteresowań.

Wyłącznie pierwsza wczytana wersja każdej z kart.

Nie liczą się

Rocznicowe Anniversary Card.

Wiedza o regionach

Każda Wander Card jest zaklasyfikowana wyłącznie do jednego regionu.

Do odznaki „Znawca / Ekspert regionu“ w kolorze brązowym, srebrnym lub złotym uprawnia zdobycie odpowiednio 50, 100, 150 Wander Card z danego regionu. W kategorii regiony przyznawane są odznaki „Ekspert“. Nazwa regionu zawsze podana jest w języku danego kraju.

W Czechach przyznawane są wyłącznie odznaki o nazwie „Znawca“ w czeskiej wersji.

Zaliczają się

Wander Card miejsc z wszystkich obszarów zainteresowań.

Wyłącznie pierwsza wczytana wersja każdej Wander Card.

Nie liczą się

Participant‘s Card, Anniversary Card, Personal Card lub Team Card.

Wiedza o krajach

Każda Wander Card, w zależności od lokalizacji, przypisana jest do jednostki terytorialnej, odpowiadającej podziałowi administracyjnemu danego kraju.

Do odznaki „Znawca Kraju“ w kolorach brązowym, srebrnym i złotym uprawnia zdobycie odpowiednio 50, 100, 150 Wander Card z każdej najwyższej jednostki terytorialnej kraju.

Zaliczają się

Wander Card miejsc z wszystkich obszarów zainteresowań.

Wyłącznie pierwsza wczytana wersja każdej Wander Card.

Nie liczą się

Participant‘s Card, Anniversary Card, Personal Card lub Team Card.

Wiedza ogólna

Odznaka za wiedzę ogólną ma dwie formy, w zależności od poziomu. Pierwsza ma kształt gwiazdy i wydawana jest w trzech rozmiarach. Każdy rozmiar funkcjonuje w kolorach brązowym, srebrnym i złotym. Małe gwiazdy udzielane są za zdobycie ogólnej ilości 100, 200, 300 Wander Card, średnie za 500, 750, 1000 Wander Card, duże za 1500, 2000, 2500 Wander Card.

Druga forma to odznaka Globetrotter, która przyznawana jest najwytrwalszym podróżnikom i stanowi kontynuację gwiazd. Medal w kolorze brązowym, srebrnym i złotym otrzymać można za zdobycie odpowiednio 5000, 7500, 10000 Wander Card.

Zaliczają się

Wander Card miejsc, imprez, osób oraz zespołów opublikowane pod nazwą Wander, Participant‘s, Personal lub Team Card z wszystkich obszarów zainteresowań.

Wyłącznie pierwsza wczytana wersja każdej z nich.

Nie liczą się

Rocznicowe Anniversary Card.

Naklejki do odznak

Do każdej odznaki otrzymasz naklejkę z rysunkiem otrzymanej nagrody. Możesz wkleić je do dziennika lub z nich zrobić samodzielny wykaz.

Podgląd naklejek znajduje się w detalach każdej odznaki w zakładce produkty.