Sládkovičovo SK-998 : 

Mesto ležiace v nive rieky Dudváh vzniklé zlúčením obcí Veľkého a Malého Diószegu v r. 1943. Prvýkrát doložené v listinách kráľa Bélu IV. z r. 1252.

Sládkovičovo

Zalecana cena: 15 Kč / 0.6 €

Kategorie :Miasta ( M )
Region :Nizina Naddunajska i Małe Karpaty ( DMK )
Podział administracyjny :Okres Galanta / Trnavský kraj / Słowacja
GPS : 48°12'15.317"N, 17°38'30.868"E
Foto : Janka Václavíková, Jan Krasl
SlovenskySládkovičovoMesto ležiace v nive rieky Dudváh vzniklé zlúčením obcí Veľkého a Malého Diószegu v r. 1943. Prvýkrát doložené v listinách kráľa Bélu IV. z r. 1252.
ČeskySládkovičovoMěsto ležící v nivě řeky Dudváh, vzniklé sloučením obcí Velký a Malý Diószeg v roce 1943. Poprvé doloženo v listinách krále Bély IV. z roku 1252.
EnglishSládkovičovoTown lying on the flood plain of the Dudváh River which was established by means of the merger of the municipalities of Velký Diószeg and Malý Diószeg in 1943. First mentioned in documents of King Béla IV dating from 1252.