Kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Starym Wielisławiu PL-357 : 

Gotycka świątynia z XV w., ołtarz główny dekoruje cudowna drewniana figurka Matki Boskiej z XV w. Najbardziej ufortyfikowany kościół na Ziemi Kłodzkiej.

Stary Wielisław kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej

Zalecana cena: 15 Kč / 0.6 €

Kategorie :Zabytki sakralne ( C )
Region :Ziemia Kłodzka ( Kp )
Podział administracyjny :powiat kłodzki / Województwo dolnośląskie / Polska
GPS : 50°23'59.128"N, 16°33'53.753"E
Foto : Robert Heczko
PolskiKościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Starym WielisławiuGotycka świątynia z XV w., ołtarz główny dekoruje cudowna drewniana figurka Matki Boskiej z XV w. Najbardziej ufortyfikowany kościół na Ziemi Kłodzkiej.
ČeskyKostel sv. Kateřiny Alexandrijské ve Starém WielisławuGotický chrám z 15. století a nejvíce opevněný kostel v Kladské zemi. Hlavní oltář zdobí zázračná dřevěná soška Panny Marie z 15. století.
EnglishChurch of St. Catherine of Alexandria in Stary Wielisław15th century Gothic church, whose main altar is decorated with a miraculous wooden statue of the Virgin Mary. The most fortified church in Kłodzko Land.