Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu PL-2050 : 

Gromadzi znaleziska z terenu Śląska z okresu od starszej epoki kamienia aż po czasy nowożytne.

Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu

Zalecana cena: 15 Kč / 0.6 €

Kategorie :Archeologia i tajemnice ( AZ )
Region :Śląsk ( SLK )
Podział administracyjny :powiat wrocławski / Województwo dolnośląskie / Polska
GPS : 51°6'46.984"N, 17°1'37.333"E
Foto : Muzeum Miejskie Wrocławia
Telefon : 71 347 16 96
www : www.muzeum.miejskie.wroclaw.pl
PolskiMuzeum Archeologiczne we WrocławiuGromadzi znaleziska z terenu Śląska z okresu od starszej epoki kamienia aż po czasy nowożytne.
ČeskyArcheologické muzeum ve WroclawiShromažďuje nálezy od staré doby kamenné až po moderní dobu z oblasti Slezska.
EnglishArchaeological Museum in WrocławIt collects findings from the Silesian region from the Stone Age to modern times.