Kościół św. Bartłomieja w Objezierzu PL-2035 : 

Pierwotnie romańska budowla z XIII w., wielokrotnie przekształcana przez kolejnych właścicieli wsi. Fundatorami kościoła był zakon Joannitów.

Kościół św. Bartłomieja w Objezierzu

Zalecana cena: 15 Kč / 0.6 €

Kategorie :Zabytki sakralne ( C )
Region :Wielkopolska ( WP )
Podział administracyjny :powiat obornicki / Województwo wielkopolskie / Polska
GPS : 52°36'11.679"N, 16°45'53.033"E
Foto : Dariusz Bednarek www.studiopiktogram.pl
PolskiKościół św. Bartłomieja w ObjezierzuPierwotnie romańska budowla z XIII w., wielokrotnie przekształcana przez kolejnych właścicieli wsi. Fundatorami kościoła był zakon Joannitów.
ČeskyKostel sv. Bartoloměje v ObjezierziPůvodně románská stavba z 13. století založená Řádem maltézských rytířů. Opakovaně přestavovaná následnými majiteli obce.
EnglishChurch of St. Bartholomew in ObjezierzeOriginally a Romanesque building from the 13th century, founded by the Order of Maltese Knights. Repeatedly rebuilt by the subsequent owners of the village.