Kościół św. Anny w Rogowie PL-2008 : 

Pierwotnie cerkiew unicka z 1815 r., z jej wyposażenia zachowały się zabytkowe ołtarze i ambona. Gruntownie remontowana w latach 2012-13

Kościół św. Anny w Rogowie

Zalecana cena: 15 Kč / 0.6 €

Kategorie :Zabytki sakralne ( C )
Region :Mazowsze i Ziemia Chełmińsko-Dobrzyńska ( MCHD )
Podział administracyjny :powiat sokołowski / Województwo mazowieckie / Polska
GPS : 52°24'33.041"N, 22°20'50.374"E
Foto : Lokalna Organizacja Turystyczna Wielki Gościniec Litewski
PolskiKościół św. Anny w RogowiePierwotnie cerkiew unicka z 1815 r., z jej wyposażenia zachowały się zabytkowe ołtarze i ambona. Gruntownie remontowana w latach 2012-13
ČeskyKostel sv. Anny v RogowěBývalá cerkev Ukrajinské řeckokatolické církve postavená v roce 1815, s dochovaným oltářem a kazatelnou. Kompletně zrekonstruovaná v letech 2012-13
EnglishChurch of Saint Anne in RogówFormer Orthodox church belonging to the Greek Catholic Church built in 1815, with its original altar and pulpit. Completely reconstructed in 2012-13