Ośrodek Dokumentacji Dziejów Braci Czeskich w Zelowie PL-2001 : 

Gromadzi i archiwizuje ślady kultury duchowej i materialnej Braci Czeskich od 1802 roku

Ośrodek Dokumentacji Dziejów Braci Czeskich w Zelowie

Zalecana cena: 15 Kč / 0.6 €

Kategorie :Wystawy i muzea ( E )
Region :Ziemia Łódzka ( ZLD )
Podział administracyjny :powiat bełchatowski / Województwo łódzkie / Polska
GPS : 51°27'38.6"N, 19°13'13.706"E
Foto : www.archiwum.czesi.org
Telefon : 44 634 10 53
www : www.zelandia.pl
PolskiOśrodek Dokumentacji Dziejów Braci Czeskich w ZelowieGromadzi i archiwizuje ślady kultury duchowej i materialnej Braci Czeskich od 1802 roku
ČeskyCentrum dokumentace historie Jednoty bratrské v ZelowěShromažďuje a archivuje dědictví duchovní a hmotné kultury Jednoty bratrské od roku 1802
EnglishCentre for the Documentation of the History of the Unitas Fratrum in ZelówIt collects and archives the legacy of the spiritual and material culture of the Unitas Fratrum since 1802