Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 r. PL-1864 : 

Łączy ślady przeszłości w postaci eksponatów z nowoczesnymi rozwiązaniami multimedialnymi

Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 r.

Zalecana cena: 15 Kč / 0.6 €

Kategorie :Wystawy i muzea ( E )
Region :Śląsk ( SLK )
Podział administracyjny :powiat tarnogórski / Województwo śląskie / Polska
GPS : 50°24'32.017"N, 18°54'52.314"E
Telefon : 32 307 35 36
www : deportacje45.pl
PolskiCentrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 r.Łączy ślady przeszłości w postaci eksponatów z nowoczesnymi rozwiązaniami multimedialnymi
ČeskyCentrum dokumentace deportací Hornoslezanů do SSSR v roce 1945Spojuje odkaz minulosti s moderním multimediálním přístupem
EnglishDocumentation Centre of the Deportation of Upper Silesians to the USSR in 1945It combines the legacy of the past with a modern multimedia approach