Grodzisko w Lubinie PL-1860 : 

Pozostałość grodu z okresu X-XII w. i miejsce odkrycia fundamentów najstarszego kościoła na Pomorzu

Grodzisko w Lubinie

Zalecana cena: 15 Kč / 0.6 €

Kategorie :Archeologia i tajemnice ( AZ )
Region :Zachodniopomorski ( ZPM )
Podział administracyjny :powiat kamieński / Województwo zachodniopomorskie / Polska
GPS : 53°51'54.757"N, 14°25'53.379"E
Foto : Grodzisko w Lubinie
Telefon : 662 126 571
www : www.grodziskolubin.pl
PolskiGrodzisko w LubiniePozostałość grodu z okresu X-XII w. i miejsce odkrycia fundamentów najstarszego kościoła na Pomorzu
ČeskyHradiště v LubiniPozůstatky hradiště z období 10.-12. století a místo nálezu základů nejstaršího kostela na Pomořansku
EnglishFortified settlement in LubinRemains of a fortified settlement from the period of the 10th-12th centuries and the site of the discovery of the foundations of the oldest church in Pomerania