Kościół i klasztor pokarmelitański w Strzegomiu PL-1777 : 

Zespół sakralny wzniesiony w 1430 r., przebudowany gruntownie w latach 1704-1716. Od XIX do połowy XX w. we władaniu Ewangelików.

Kościół i klasztor pokarmelitański w Strzegomiu

Zalecana cena: 15 Kč / 0.6 €

Kategorie :Zabytki sakralne ( C )
Region :Śląsk ( SLK )
Podział administracyjny :powiat świdnicki / Województwo dolnośląskie / Polska
GPS : 50°57'39.24"N, 16°20'41.018"E
Foto : Łukasz Grzelik
PolskiKościół i klasztor pokarmelitański w StrzegomiuZespół sakralny wzniesiony w 1430 r., przebudowany gruntownie w latach 1704-1716. Od XIX do połowy XX w. we władaniu Ewangelików.
ČeskyKostel a klášter karmelitánů ve StrzegomuSoubor sakrálních staveb z roku 1430, kompletně přestavěný v letech 1704-1716. Od 19. do poloviny 20. století v majetku evangelíků.
EnglishChurch and Carmelite Monastery in Strzegom Group of sacred buildings dating from 1430, completely renovated in 1704-1716. Owned by the protestant church from the 19th to the mid-20th century.