Muzeum Kolejnictwa w Kościerzynie PL-1763 : 

Fascynujące muzeum techniki posiadające najliczniejszy zbiór pojazdów szynowych w płn. Polsce

Muzeum Kolejnictwa w Kościerzynie

Zalecana cena: 15 Kč / 0.6 €

Kategorie :Atrakcje kolejowe ( ZZ )
Region :Pomorze ( POM )
Podział administracyjny :powiat kościerski / Województwo pomorskie / Polska
GPS : 54°7'10.7"N, 17°59'49.6"E
Foto : Urząd Miasta Kościerzyna
Telefon : 58 721 86 31
www : muzeumkolejnictwa.com.pl
PolskiMuzeum Kolejnictwa w KościerzynieFascynujące muzeum techniki posiadające najliczniejszy zbiór pojazdów szynowych w płn. Polsce
ČeskyŽelezniční muzeum v KościerzyněFascinující technické muzeum s největší kolekcí kolejových vozidel v severním Polsku
EnglishRailway Museum in KościerzynaFascinating technical museum with the largest collection of rolling stock in northern Poland