Gród w Gieczu PL-1572 : 

Najstarszy gród książęcy z czasów przedpaństwowych, rekonstrukcja osady średniowiecznej

Rezerwat Archeologiczny - Gród Piastowski w Gieczu

Zalecana cena: 15 Kč / 0.6 €

Kategorie :Archeologia i tajemnice ( AZ )
Region :Wielkopolska ( WP )
Podział administracyjny :powiat średzki / Województwo wielkopolskie / Polska
GPS : 52°19'4.566"N, 17°21'46.833"E
Foto : Dariusz Bednarek www.studiopiktogram.pl
Telefon : 61 285 92 22
www : www.lednica.pl
PolskiGród w GieczuNajstarszy gród książęcy z czasów przedpaństwowych, rekonstrukcja osady średniowiecznej
ČeskyHradiště v Gieczi (Hedči)Nejstarší knížecí hradiště z doby před vznikem polského státu, rekonstrukce středověké osady.
EnglishFortified settlement in GieczThe oldest princely fortified settlement from the period before the establishment of the Polish state, the reconstruction of a medieval settlement.