10. rocznica Dziennika Turystycznego

Zamówienie Dziennika Absolwenta oraz więcej informacji: http://pl.wander-book.com/zamowienie-dziennika-absolwenta.htm

Program imprezy: http://pl.wander-book.com/harmonogram-imprezy.htm