Czym są Wander Cards?

Wander Card

Naklejki ze zdjęciami i opisami ciekawych miejsc, wydarzeń, rocznic lub osób.

Wzbogacone o kupony, angielskie tłumaczenia i czarno-białe Wander Stamps, imitujące pieczątkę.

Turistické vizitky

Można ją spotkać wyłącznie w Czechach i jest to podobny produkt do wyżej wymienionej Wander Card. Przypisana wyłącznie do kategorii „turystyka“.

Struktura Wander Cards

Wander Cards są podzielone według trzech podstawowych kryteriów, dzięki którym możesz łatwo znaleźć to, co Cię interesuje.

Według rodzaju

Rodzaj określa, czy jest to karta miejsca, wydarzenia, rocznicy, osoby albo grupy.

Podstawą projektu są naklejki miejsc, które są zobrazowane na mapach i pomagają w wyborze ciekawych typów na planowane wycieczki.

Według obszaru zainteresowań

Rozróżniamy cztery podstawowe obszary, takie jak turystyka, kultura, sport i gastronomia. Każdy obszar jest podzielony na różne kategorie. Podstawą projektu jest turystyka, w której można znaleźć ponad 30 kategorii tematycznych.

W zależności od kategorii Wander Card, użytkownik może otrzymać właściwą odznakę lub medal.

Według pozycji

Na potrzeby projektu, określiliśmy regiony turystyczne, w których uwzględnione są i przypisane do poszczególnych regionów, wszystkie Wander Cards miejsc.

Oferujemy również możliwość klasyfikacji Wander Cards według oficjalnego podziału administracyjnego, tj. wg. Państwa, województwa i powiatu (lub ich odpowiedników w danych krajach).

Projekt graficzny i format Wander Card

Istnieją dwa główne formaty Wander Cards: W-podstawowy i W-rozszerzony.

W Czechach można spotkać dwa dodatkowe, funkcjonujące pod nazwą „Turistické vizitky“.

Format W-Podstawowy - rozmiar 5x13 cm - 5 pól

Format W-Rozszerzony - rozmiar 5x26,5 cm - 9 pól

Format TV-Podstawowy - rozmiar 5x9 cm - 3 pól

Format TV-Rozszerzony - rozmiar 5x18,5 cm - 5 pól

Rodzaje

Miejsca

To najpopularniejszy i najczęściej występujący rodzaj Wander Cards. Są tu publikowane interesujące miejsca, które warto odwiedzić, takie jak zamki, wieże widokowe, muzea, miasta itp. Oprócz pięknych zdjęć, zawierają lokalizację GPS i informacje kontaktowe. Dzięki nim, bardzo dobrze zaplanujesz swoją podróż.

Wydarzenia

Karty Absolwenta dedykowane są różnego rodzaju akcjom, imprezom, uroczystościom, koncertom i wystawom. Mogą to być wydarzenia krótko- i długoterminowe. Dostępne są u organizatorów akcji, niekiedy nieodpłatnie. Można je nabyć wyłącznie w czasie trwania danego wydarzenia.

Rocznice

Te Wander Cards wydawane są z okazji wyjątkowych, ważnych rocznic. Może to być odniesienie do ważnych wydarzeń historycznych, narodzin lub śmierci znanych osobistości, a także innych jubileuszy. Dostępne są wyłącznie w roku, którego dotyczą. Później nie ma już możliwości ich zakupienia.

Osoby

Personalne Karty zawsze prezentują jedną, konkretną osobę. Może to być znany artysta czy wybitny sportowiec, ale także stały turysta lub fan projektu Wander Book.

Grupy

Grupowe Karty są przeznaczone dla różnych kół zainteresowań, drużyn, klubów czy społeczności. Grupa musi liczyć co najmniej dwie osoby. Znajdziecie tu kluby turystyczne, zespoły artystyczne, profesjonalne kluby sportowe i inne zbiorowości.